Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνική Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Η εν λόγω προκήρυξη προβλέπει θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα, προβλέπει τις εξής θέσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΘΕΣΕΙΣ

504 – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ – 1
506 – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1
511 – ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ – 1
518 – ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1
601 – ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1
711 – ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ – 1
736 – ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ – 4
738 – ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 9
739 – ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 5
746 – ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 9
Σύνολο Θέσεων 33

Το Κε.Δι.Βι.Μ. Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και λοιπών φορέων.

Πληροφορίες/ ραντεβού στα τηλέφωνα 2421 213737 και 2421 213777, καθώς και στο email efodiakarieras@gmail.com.