ΑΣΕΠ: Παρατείνεται η προθεσμία για την προκήρυξη 5Κ/2017

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ (https://bit.ly/2OpR5tT) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 16η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και λοιπών φορέων. Πληροφορίες/ ραντεβού στα τηλέφωνα 2421 213737 και 2421 213777.