Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων –(σεμινάριο για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων συνολικής διάρκειας 160 ωρών.
Το εν λόγω σεμινάριο καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και εν συνεχεία, της ένταξής τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ μπορούν να απασχοληθούν σε:

  • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.)
  • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
  • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
  • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
  • Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με Δημόσιο φορέα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), είναι συνολικής διάρκειας 160 ωρών και οι συμμετέχοντες εγγράφονται αυτόματα (παρέχεται σχετική βεβαίωση) στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.