Νέο πρόγραμμα για αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της UNICERT

Η UNICERT, αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα UNI-Free που σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα UNI-Free, απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ με έτος εγγραφής το 1990 ή μεταγενέστερο έτος και παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης σε κάποιο από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Αγγλική Γλώσσα Επιπέδου C2
  • Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA
  • Γλώσσα Προγραμματισμού .NET
  • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
  • AutoCAD

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω e-learning και η διάρκεια της δε ξεπερνά τις 40 ώρες. Με το πέρας της εκπαίδευσης, παρέχεται προαιρετικά η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης με κόστος 180€.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται το Σεπτέμβριο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες/ εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στο συνεργαζόμενο κέντρο Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. και συγκεκριμένα:
στα τηλέφωνα 2421 213737, 2421 213777 και 6942271212,
στα γραφεία μας Κ. Καρτάλη 150,
στο email μας efodiakarieras@gmail.com