Οριστικά Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 2018

Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς.

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, κατά τη διαδικασία της υπόδειξης προσκομίζεται και ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Κατά την πρώτη συμβουλευτική συνεδρία με τον σύμβουλο του ΟΑΕΔ, ο ωφελούμενος δηλώνει εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (Πρόγραμμα Κατάρτισης).

Προσοχή: η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.

Η Δράση της Κατάρτισης ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών, με αντικείμενα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, μετά το πέρας του, θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ.

Η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Οι ημέρες κατάρτισης αμείβονται όπως και οι ημέρες εργασίας. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

Δείτε τους οριστικούς πίνακες εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2421 213737 & 2421 213777.