Παράταση ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» (Voucher 29-64)

Στο πλαίσιο της Δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συμμετοχή του συνόλου των επιτυχόντων στη Δράση, παρατείνεται η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων από την 17/6/2017 έως και την 23/6/2017 και ώρα 11.59μ.μ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Την εν λόγω ανακοίνωση, μπορείτε να τη δείτε στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης
https://www.voucher.gov.gr/