Προσωρινά Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 2018 (Πρόσκληση 8/2018 – 30.333 θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες & Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Δημόσια Πρόσκληση No 8/2018), για 30.333 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τo αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τη μοριοδότηση τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • από το Μητρώο τους στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr > e-Υπηρεσίες > είσοδος χρήστη στο σύστημα > αιτήσεις > άνοιγμα καρτέλας αντίστοιχης αίτησης),
  • από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα εδώ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Πέμπτης 13-09-2018 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας.