Σεμινάρια για επαγγελματίες: Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Security

Η πιστοποίηση στα αντικείμενα της ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (K.Y.A. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010) αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση νέας άδειας άσκησης επαγγέλματος και την ανανέωση οποιασδήποτε άδειας εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security. Η πιστοποίηση που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο και τέλος, διασφαλίζει και κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ

Όσοι δε διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό και επιθυμούν να εκδώσουν άδεια εργασίας για πρώτη φορά υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας) και μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία με την βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρακολούθησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι ήδη διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το κέντρο μας υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης 24 ωρών, που στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία αυτών των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 105 ΩΡΩΝ/ 24 ΩΡΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η μέθοδος τηλεκατάρτισης δίνει την δυνατότητα σε όλους και κυρίως σε όσους δεν έχουν την ευχέρεια μετακίνησης ή έχουν περιορισμένο χρόνο να ενταχθούν σε κάποιο από τα υλοποιούμενα προγράμματα. Ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί μέσω κάμερας την διδασκαλία μαθήματος την ώρα που αυτό πραγματοποιείται και έχει τη δυνατότητα να θέτει και τα δικά του ερωτήματα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Τα προγράμματα των 105 ωρών και 24 ωρών μπορούν να παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι του κλάδου που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και όχι απλά να αποκτήσουν την πιστοποίηση γνώσεων. Τα μαθήματα διδάσκονται από πιστοποιημένους εισηγητές από το ΚΕΜΕΑ ή τον ΕΟΠΠΕΠ και η διδακτέα ύλη δεν περιορίζεται μόνο στο αντικείμενο των εξετάσεων αλλά παρουσιάζονται παραδείγματα, εκπαιδευτικά βίντεο, γίνονται αναπαραστάσεις και ομαδικές εργασίες με σκοπό οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν μέσω ουσιαστικής κατάρτισης για την αγορά εργασίας.

Hμερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων εξεταστικών περιόδων

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων εξεταστικών περιόδων είναι οι εξής:

  • 23-24 Σεπτεμβρίου 2017
  • 9-10 Δεκεμβρίου 2017

Για να έχετε το δικαίωμα συμμετοχής σε κάποια από τις δύο εξεταστικές, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το υποχρεωτικό σεμινάριο 105 ωρών «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που διοργανώνει ο φορέας μας. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο θα βρείτε εδώ (Σεμινάρια για επαγγελματίες: Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Security)