Σεμινάριο για ανέργους και επιχειρηματίες «Επιδοτούμενα Προγράμματα: Δικαιούχοι & Πηγές Πληροφόρησης»

Τη Δευτέρα, 12/6/2017, ώρες 10:30 – 13:30, θα πραγματοποιηθεί στο πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ. Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. τρίωρο σεμινάριο με αντικείμενο τα επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους, εργαζομένους και επιχειρηματίες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να ενημερώνονται για τα τρέχοντα και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα, να διακρίνουν ποια προγράμματα τους αφορούν και να εκμεταλλεύονται τυχόν επιδοτήσεις.

Στα περιεχόμενα του σεμιναρίου συγκαταλέγονται (αναφέρονται ενδεικτικά):

  1. Κατηγορίες επιδοτούμενων προγραμμάτων
  2. Προγράμματα για ανέργους & εργαζόμενους
  3. Επιδότηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
  4. Ίδρυση επιχείρησης: ευκαιρίες χρηματοδότησης
  5. Βασικές προϋποθέσεις & απαιτήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων
  6. Πηγές άντλησης πληροφοριών
  7. Τρέχοντα προγράμματα & προγράμματα που αναμένονται (συνοπτική παρουσίαση).

Για πληροφορίες/ εγγραφές μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2421 213737 και 2421 213777 ή να επισκεφτείτε τα γραφεία του Κε.Δι.Βι.Μ. Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. στην Κ. Καρτάλη 150 (4ος όροφος).

Στους συμμετέχοντες δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. Τέλος, προβλέπεται ειδική τιμή σε φοιτητές, άνεργους & ομαδικές εγγραφές.