Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 10Κ/2018 για 118 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για θέσεις σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Το Κε.Δι.Βι.Μ. Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και λοιπών φορέων. Πληροφορίες/ ραντεβού στα τηλέφωνα 2421 213737 και 2421 213777, καθώς και στο email efodiakarieras@gmail.com