Σύζευξη Κε.Δι.Βι.Μ Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. με εγκεκριμένα ολοκληρωμένα συστήματα τηλεκατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ. Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε., πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της Δράσης «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για  επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» έχει συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας με τα ακόλουθα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.):

Όνομα Πλατφόρμας Αντικείμενα Κατάρτισης
https://iclasscloud.com 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

του παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης 02.2020

https://voucher.freestudies.gr 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

του παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης 02.2020

https://www.elearningclass.gr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

του παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης 02.2020

Με τη σύζευξή του με τα παραπάνω Ο.Σ.Τ.Κ., το Κε.Δι.Βι.Μ  Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε. παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης σε όλα τα αντικείμενα της Δράσης, ήτοι:

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO),
  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί,
  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία,
  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου,
  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη,
  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS),
  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία,
  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον,
  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας,
  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

ή να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας: