Ποιοί είμαστε

0
Εκπαιδευτές
0
Σεμινάρια
0
Εκπαιδευόμενοι

ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Ι.Κ.Ε

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1

Η ΔΟΜΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεσσαλίας (Επιπέδου Ένα), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Ι.Κ.Ε.» ιδρύθηκε στις 19 Μαΐου 2014 και έχει έδρα τον Βόλο και συγκεκριμένα στο εμπορικό κέντρο στην Κ. Καρτάλη 150 (4ος όροφος, έναντι πρώην κινηματογράφου Λίντο).

Μέτοχοι είναι 5 νέοι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων με φιλοδοξία να δημιουργήσουν ένα κέντρο εκπαίδευσης στην πόλη του Βόλου και στην ευρύτερη περιοχή που θα παρέχει κατάρτιση σε ποικίλους τομείς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας, πιστεύει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους και δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας:

 • την ανεξαρτησία της Διοίκησης, του προσωπικού της εταιρείας από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητά τους
 • την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των διαχειριζόμενων έργων, των εμπλεκομένων, και των πελατών
 • τη τήρηση κανόνων ηθικής δεοντολογίας
 • την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008
 • τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και διαχειριστικής επάρκειας
 • την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας των έργων
 • την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών

Οι παραπάνω Αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

 • τη μέτρηση δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων
 • τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
 • τη διαρκή βελτίωση
 • τη διαρκή εγρήγορση για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των εργαζομένων. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό της εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα. Όλο το προσωπικό της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες διαχείρισης έργων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση της εταιρείας και ανασκοπείται περιοδικά.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας

Θέλετε να λαμβάνετε νέα μας;