Σεμινάριο «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Παρουσία σε Συνέντευξη»

Το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε.», αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός σωστού βιογραφικού σημειώματος στη διαδικασία εύρεσης εργασίας, σχεδίασε ένα τρίωρο σεμινάριο που έχει ως στόχο αφενός να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό σημείωμα που θα τραβήξει την προσοχή του εργοδότη και αφετέρου, να τους προετοιμάσει κατάλληλα για τη διαδικασία της συνέντευξης.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κε.Δι.Βι.Μ. «Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε.», στις 6 Απριλίου 2017, ώρες 10:30 – 13:30.

Απευθύνεται σε ανέργους, φοιτητές και σε όσους βρίσκονται στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Δημιουργήσουν ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό που θα παρουσιάζει σωστά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα τους
  • Επιλέγουν θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στις προτιμήσεις και τα προσόντα τους,
  • Προετοιμάζονται κατάλληλα για την εκάστοτε συνέντευξη,
  • Χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα του σώματος,
  • Να αποφεύγουν παγίδες και πιθανά λάθη σε μία συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι, όλοι οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν προσωπική συνάντηση με τον εκπαιδευτή και θα παραλάβουν έτοιμο το εξατομικευμένο Βιογραφικό τους Σημείωμα. Στο τέλος του σεμιναρίου, δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.